Utbildningar inom DXA

SVOS brukar årliga anordna en 2-dagarskurs inom DXA. Kursen ger grundkunskaper både för DXA-operatörer och läkare som bedömer DXA för att sedan även kunna skriva den examen som erbjuds av ISCD (International Society for Clinical Densitometry) för att uppnå certifikaten CCD (Certified Clinical Densitometrist) och Certified Bone Densitometry Technologist (CBDT).

År 2020 blev den inställt på grund av coronapandemin.

På hemsidan för ISCD kan man läsa mer om certifikaten och även aktuella internationella kurser.

Preliminärt kommer nästa DXA-kurs hållas i januari 2022, mer info kommer här.

Senast ändrad: 24 maj 2021