Om SVOS

Utbildning

Ett av huvudmålen inom SVOS har varit att verka för kvalitetssäkrad fortbildning inom osteoporosområdet där flertalet kurser inom osteoporos och DXA har bedrivits under många år. I styrelsen finns en särskild utbildningsansvarig kollega.
Se aktuella kurser och kongresser här.

Vetenskap

SVOS styrelse representeras av flera ledare för Sveriges forskargrupper inom osteoporos. Om du är intresserad av att börja forska inom osteoporos är du välkommen att kontakt någon av våra vetenskapliga sekreterare. Länk

Vem kan vara medlem i SVOS?

Föreningens medlemmar består framför allt av verksamma inom professioner som möter patienter med osteoporos, men är öppen för enskilda personer utan hänsyn till profession. Pågående anställning inom relaterade industriföretag, som kan ha egen vinning av sällskapets rekommendationer, är inte förenlig med medlemskap i föreningen. Från och med 2021 kommer föreningens årsmötet att hållas under kvartal ett, separat information om detta kommer på hemsidan i samband med varje årsmötet. Bli medlem här

Engagera dig i styrelsen

SVOS styrelse söker ständigt nya medlemmar och om du är intresserad av att vara med i styrelsearbetet är du välkommen att anmäla ditt intresse.

Etik

SVOS strävar efter att bidra till högsta standard avseende evidensbaserad information i utbildningar och vårdprogram med beaktande av Helsingforsdeklarationen, etiska principer och transparens. Här kan du läsa om SVOS etiska riktlinjer.

Frågor och synpunkter på SVOS

Har du frågor om eller synpunkter på SVOS verksamhet är du välkommen att kontakta oss så vidarebefordras ditt meddelande till berörd person inom styrelsen.

Epost: info@svos.se

Senast ändrad: 24 maj 2021