Föreningen

Svenska Osteoporossällskapet (SVOS) är en allmännyttig förening som bildades 1987. Föreningen har som målsättning att verka för ökad förståelse och ökade kunskaper samt kunskapsspridning om osteoporos och benskörhetsfrakturers epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling, prevention och sociala konsekvenser samt förbättra vården för dessa patienter.

Senast ändrad: 3 juni 2021