Videobibliotek

Kristina Åkesson föreläser om det standardiserade vårdförloppet på Svenska osteoporossällskapets utbildningsdag 20/11-20 (Tid 18 minuter).
Mattias Lorentzon föreläser om Läkemedelsverkets nya riktlinjer på Svenska osteoporossällskapets utbildningsdag 20/11-20 (Tid 20 minuter).
Kristian Axelsson föreläser om Socialstyrelsen nya riktlinjer på Svenska osteoporossällskapets utbildningsdag 20/11-20 (Tid 10 minuter).

Senast ändrad: 25 maj 2021