Etiska riktlinjer

Svenska osteoporossällskapet verkar för att:

  • öka uppmärksamheten och förståelsen kring osteoporos i samhället
  • förbättra diagnostiken av osteoporos
  • förbättra behandlingen av osteoporos i Sverige
  • att läkare och vårdpersonal får utbildning om osteoporos och frakturprevention

Föreningen och dess medlemmar verkar ideellt för att uppnå föreningens mål och får inte favorisera kommersiella aktörer eller påverka föreningens rekommendationer för egen vinning. Föreningens medlemmar som ingår i föreningens styrelse eller kliniska expertgrupp får inte ta emot gåvor eller annan ersättning från enskilda företag eller andra aktörer med syfte att påverka föreningens officiella ställningstagande och rekommendationer gällande diagnostik och medicinsk behandling.
Föreningens medlemmar ska följa de befintliga rekommendationer och överenskommelser som finns mellan Statens kommuner och landsting och läkemedelsindustrin (upprättade 2014-01-01) gällande ersättningar till läkare och vårdpersonal. Vidare ska föreningens medlemmar följa de svenska lagar och regler som gäller generellt för att förhindra korruption. Pågående anställning inom relaterade industriföretag, som kan ha egen vinning av sällskapets rekommendationer, är inte förenlig med medlemskap i föreningen.

Senast ändrad: 19 april 2021