Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vår verksamhet – prenumerera på nyhetsbrevet!

Genom att fylla i din e-postadress i formuläret registrerar du dig för att motta information från Svenska Osteoporossällskapet.

Endast e-postadress är obligatorisk, övrig data är frivillig. Notera att vissa av de frivilliga uppgifterna använder vi för att kunna målgruppsinrikta vår information mot t.ex. vårdanställda.

*

Senast ändrad: 8 juni 2021