Socialstyrelsens riktlinjer

År 2021 publicerade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar där osteoporos ingår. Flera åtgärder ges hög eller mycket hög prioritet. Exempel på rekommendationer med högsta prioritet i de ny riklinjerna:

  • Systematisk riskvärdering, utredning och behandling (frakturkedja med koordinatorer) (prioritet 1)
  • Riskvärdering med FRAX (prioritet 2)
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning, inklusive VFA-undersökning (prioritet 2)
  • Behandling med antiresorptiva läkemedel (prioritet 2).

Länk till riktlinjerna

Senast ändrad: 10 maj 2021