Webinar ”Establishing National Fragility Fracture Networks (FFNs)” 12 juni kl 9.00

9 juni 2021

Det har kommit en inbjudan till att delta i webinar via FFN.

”The aim of the webinar is to share initiatives of creating national Fragility Fracture Networks, focusing
on principles, progress and challenges.”

Du kan ladda ned inbjudan här: FFN WEBINAR INV.

 

 

 

 

Kristian Axelsson fick pris för årets avhandling!

25 maj 2021

Kristian Axelssons avhandling om frakturprevention har utsetts till Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin. Avhandlingen visar på betydelsen av frakturkedjor, där ett strukturerat och förebyggande arbete inom sjukvården kraftigt kan minska risken för upprepade frakturer hos äldre. Priset ”Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin” har delats ut sedan år 2009 och finansieras genom en donation från Dr Amt Vestbys Forsknings-Stiftelse.

Foto: Skaraborgs sjukhus

Följande artiklar ingick i avhandlingen som försvarades i november 2020.

  1. Axelsson, K. F., Jacobsson, R., Lundh, D., Lorentzon, M. (2016). Effectiveness of a minimal resource fracture liaison service. Osteoporosis International, 27(11), 3165-3175.
  2. Axelsson, K. F., Johansson, H., Lundh, D., Möller, M., Lorentzon, M. (2020). Association Between Recurrent Fracture Risk and Implementation of Fracture Liaison Services in Four Swedish Hospitals: A Cohort Study. Journal of Bone and Mineral Research, 35(7), 1216-1223.
  3. Axelsson, K. F., Wallander, M., Johansson, H., Lundh, D., Lorentzon, M. (2017). Hip fracture risk and safety with alendronate treatment in the oldest-old. Journal of Internal Medicine, 282(6), 546-559.
  4. Axelsson, K. F., Nilsson, A. G., Wedel, H., Lundh, D., Lorentzon, M. (2017). Association Between Alendronate Use and Hip Fracture Risk in Older Patients Using Oral Prednisolone. JAMA, 318(2), 146-155.

Du kan läsa mer om priset och ladda ned avhandlingen här!

Videobibliotek!

10 maj 2021

Vi har nu lagt ut flera föreläsningar om osteoporos, bland annat från SVOS utbildningstillfälle 20/11 – 2020. Se information och länkar till videos här.

Ny ordförande i SVOS!

15 april 2021

Vid det senaste årsmötet som ägde rum 19 mars 2021 valdes Bo Freyschuss till ny ordförande i SVOS.

Bo är överläkare, docent, specialist internmedicin och endokrinologi på Medicinsk Enhet Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Han är ansvarig för osteoporosenheten på Karolinska Sjukhuset där man har en specialistmottagning och kunskapscentrum inom osteoporos för södra Stockholm. Han har deltagit i rekommendationer, riktlinjearbete och varit rådgivare för SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och TLV. Under en period var han verksam inom läkemedelsindustrin och deltog i utvecklingen av det nyaste osteoporosläkemedlet, godkänt december 2019.

Här kan du läsa om övriga styrelsen!

 

Ny rapport om frakturkedjor från Osteoporosförbundet

8 oktober 2020

Osteoporosförbundet är patientföreningen för osteoporos. Det är en rikstäckande organisation, med verksamhet i alla regioner, för personer med osteoporos benskörhet och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen.

Rapporten, som alltså är framtagen av osteoporosförbundet1 lyfter fram några av de regioner som på relativt kort tid har utvecklat frakturkedjor, hur de ser ut och hur de har kommit till, varför och vad andra regioner kan lära av detta.

Bakgrunden till rapporten är att Socialstyrelsen redan 2012 konstaterade att alla regioner bör ha en strukturerad process för att identifiera, utreda och behandla personer som drabbats av en första fraktur. I de nya nationella riktlinjer som publicerades i slutet av april 2020 har införande av frakturkedjor getts den allra högsta prioritetsgrad som finns i nationella riktlinjer (prioritet 1).

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet här.

1 Rapporten är framtagen av osteoporosförbundet med ekonomiskt stöd från UCB Pharma AB.

Remiss om PSV Osteoporos

5 oktober 2020

Deadline 27 november för att lämna synpunkter

SKR har inom ramen för Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och Nationella Arbetsgruppen för Endokrinologi gett i uppdrag att utarbeta ett Personcentrerat Sammanhållet Vårdförlopp för Osteoporos.

Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur
Vårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient med osteoporosrelaterad fraktur och med hög risk för nya frakturer och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten

Vårdförloppet publicerades 16 september och är öppet för att få in synpunkter. Det är särskilt värdefullt om alla som är engagerade i osteoporosfrågor deltar för att bidra till att osteoporosvården blir ännu bättre.

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/remisservardforlopp.1123.html

INBJUDAN till webbföreläsningar fredag den 2 och onsdag den 7 oktober, kl 12:10 – 12:50

24 september 2020

OBS! Endast för sjukvårdspersonal. Amgen och UCB bjuder härmed in till två virtuella föreläsningar:

Webinar 1:

Hitta rätt väg – hur vi bäst identifierar patienter med hög risk för ny fraktur

Datum och tid: Fredag 2 oktober, kl 12:10 – 12:50
Föreläsare: Kristina Åkesson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus
Moderator: Märit Wallander, specialist i allmänmedicin, med. dr vid osteoporosmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Webinar 2:

Planerad sekventiell behandling av osteoporos

Datum och tid: Onsdag 7 oktober, kl 12:10 – 12:50
Föreläsare: Mattias Lorentzon, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal
Moderator: Andreas Kindmark, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Plats: livesänd webbföreläsning, länk distribueras till anmälda innan mötet

Målgrupp: Specialistläkare och sjuksköterskor inom endokrinologi, geriatrik och ortopedi med intresse av behandling och omhändertagande av patienter med osteoporos.

Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen såvida inte representant deltar på plats. UCB bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Vänligen anmäl dig till föreläsningen via följande registreringslänk: https://cloud.amgenmail.eu/ev-launch

Efter din registrering kommer du att få ett svarsmejl innehållande en webblänk till själva föreläsningen. För att delta krävs inget annat än en stabil internetuppkoppling och en dator med högtalare.

Hälso- och sjukvårdspersonal som är anställda vid offentliga institutioner bör få godkännande från sin Verksamhetschef för att delta i webbinar

Riktlinjer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

11 september 2020

Socialstyrelsen publicerade nyligen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar där osteoporos ingår. Flera åtgärder ges hög eller mycket hög prioritet. T.ex. ges högsta prioritet för sekundärprevention av frakturer, dvs. att frakturpatienter erbjuds utredning och behandling för att förhindra nya frakturer, s.k. frakturkedja (Prioritet 1). Mycket hög prioritet ges även för riskvärdering med FRAX (prioritet 2), utredning med DXA inklusive kothöjdsanalys (prioritet 2) och behandling med antiresorptiva läkemedel (prioritet 2).

Riktlinjerna finns i sin helhet här

Läkemedelsverket presenterade i april en ny rekommendation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfraktur. Läkemedelsverket lyfter bl.a. fram att behandlingsrekommendationen (med i första hand antiresorptiva läkemedel) är mycket stark för patienter med kot- och höftfrakur.

Riktlinjerna finns i sin helhet här